W praktyce

Inwestując w Bytomiu, skorzystaj z szeregu ulg i ułatwień:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy, związanych z nową inwestycją na terenie miasta Bytomia

Wsparcie Centrum Obsługi Inwestora w ramach Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego oraz Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji:

 • pełne informacje na temat prowadzenia działalności w mieście
 • kompleksowa, indywidualnie dopasowana propozycja terenów inwestycyjnych
 • wsparcie w procesie inwestycyjnym
 • pomoc w procedurze uzyskania zwolnień od podatku od nieruchomości
 • współpraca i wsparcie miasta po zakończeniu procesu inwestycyjnego

 


Punkt konsultacyjny Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA (GAPP SA):

 • pomoc w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego na realizację zamierzeń inwestycyjnych
 • spółka zarządza Bytomskim Parkiem Przemysłowym

W serwisie www.bytom.pl funkcjonują portale tematyczne:

Oferta inwestycyjna Bytomia. Prezentacja terenów inwestycyjnych o różnej powierzchni i przeznaczeniu, zlokalizowanych w wybranych częściach miasta.

Bytomska Baza Nieruchomości. Baza uruchomiona na bytomskim portalu jest uzupełnieniem wirtualnego katalogu terenów inwestycyjnych miasta. Znajdują się w niej nieruchomości gruntowe oraz hale produkcyjne zlokalizowane w granicach administracyjnych Gminy Bytom, należące do instytucji lub osób prywatnych, które są zainteresowane ich ożywieniem gospodarczym.


Portal inwestora. Portal jest narzędziem umożliwiającym zdobycie szerszych informacji na temat wybranych nieruchomości, takich jak:

 

 • forma własności działki
 • odległość danego terenu np. od obiektów użyteczności publicznej
 • istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • obszary znajdujące się na terenach górniczych
 • możliwości nabycia przedmiotowej nieruchomości

 

W portalu znajduje się również Przewodnik Inwestora, który opisuje ścieżkę inwestycyjną dla inwestora.