UEZapytaj o środki unijne dla Twoje firmy.

Trwa proces wdrażania nowych form współfinansowania działalności gospodarczej z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-20. Jeżeli planujesz skorzystać z tych środków warto już dzisiaj zainteresować się zakresem wsparcia w ramach tego programu.

Jeżeli chcesz uzyskać informację dotyczącą kierunków wsparcia oraz mieć wpływ na ostateczny kształt nowego RPO WSL zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje, podczas których uzyskasz informacje w zakresie:

  • działań kwalifikujących się do współfinansowania;
  • rodzajów wsparcia (preferencyjne pożyczki i dotacje);
  • wymagań względem wnioskodawców i projektów (w oparciu o zapisy RPO WSL 2014-20);

Konsultacje są kierowane do przedsiębiorców, posiadających siedzibę i/lub planujących realizację projektów na terenie gminy i miasta Bytom.

Konsultacje będą odbywały się w Biurze Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji (Rynek 19). Na indywidualny termin spotkania trzeba umówić się wcześniej, dzwoniąc pod nr: (32) 442 02 70 (codziennie od 8.00 do 15.00).

Co to jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego określa na jakie działania można wydać unijne pieniądze w latach 2014-2020 oraz wskazuje, kto może z tych pieniędzy skorzystać. Wśród instytucji uprawnionych są, obok firm prywatnych i organizacji pozarządowych również samorządy. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO WSL stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na realizację zadań w ramach RPO WSL nasze województwo otrzymało wsparcie w wysokości blisko 3,5 mld euro.

Co to jest SZOOP RPO WSL 2014-2020?

Regionalny Program Operacyjny ze względu na swój szeroki zakres w sposób ogólny opisuje poszczególne obszary wsparcia. W celu doprecyzowania warunków pozyskania środków unijnych władze województwa przygotowują dodatkowy dokument uszczegóławiający zapisy programu operacyjnego. W przypadku RPO WSL 2014-2020 takim dokumentem jest „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020”, w skrócie SZOOP.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rpo.slaskie.pl

Z Funduszy Europejskich można korzystać na dwa sposoby. Możemy sami ubiegać się o dofinansowanie zaplanowanych przez nas działań lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Możemy skorzystać z pomocy w podnoszeniu swoich umiejętności i kwalifikacji potrzebnych na nowoczesnym rynku pracy. Możemy też uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zacząć korzystać ze wsparcia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/jak-skorzystac/

Jeśli interesują cię zasady działania funduszy, chcesz zapoznać się z prawem i dokumentami unijnymi, szukasz adresów punktów informacyjnych o funduszach unijnych oraz powiadomień o szkoleniach i konferencjach to koniecznie kliknij tutaj: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/

 

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Bytomska Agencja  Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji
Tel.: (32) 810-10-95                                                       (32) 810-10-97 
sekretiariat@bari.bytom.pl
www.bari.bytom.pl