Siła Metropolii

Analizy wskazują, że województwo śląskie to najbardziej atrakcyjny inwestycyjnie region w kraju. Bytom leży w sercu Metropolii Silesia – najbardziej uprzemysłowionego i zurbanizowanego regionu w Polsce, o dużym potencjale rynkowym.

Gęsta sieć drogowa

  • sprawna komunikacja samochodowa, tramwajowa, kolejowa
  • system połączeń komunikacyjnych: autostrada A1, autostrada A4, Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, Kanał Gliwicki
  • skrzyżowanie autostrad A1 i A4

Dobrzy klienci, solidni pracownicy

  • 2 miliony mieszkańców – położenie w centrum Aglomeracji Górnośląskiej
  • 393 osoby/km2 – drugie miejsce w kraju pod względem gęstości zaludnienia
  • 14% – wartość wytwarzanego w regionie produktu krajowego brutto – druga pozycja w kraju
  • 63,8% – udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze mieszkańców Bytomia
  • 180 000 studentów kształci się na 44 uczelniach wyższych

Region silny gospodarczo

  • przez ponad 15 lat działalności KSSE powstało tu 44 tysiące miejsc pracy w ponad 170 podmiotach gospodarczych, które do tej pory zainwestowały 4,5 mld euro
  • na terenie województwa śląskiego zw 2009 roku działało 171 jednostek badawczo – rozwojowych