Dokumenty do pobrania

Regulamin przyznawania środków finansowych na rowój przedsiębiorczości

Załącznik 1 Biznes plan

Załącznik 2 Oświadczenie de minimis

Załącznik 3 Formularz informacji de minimis

Załącznik 4 Szczegółowe zestawienie zakupów

Załącznik 5 Zbiór oświadczeń

Załącznik 6 Karta oceny biznes planu

Załącznik 7 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 8 Oświadczenie o poniesieniu wydatków

Załącznik 9 Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków

Załącznik 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy wydatków ze wsparcia pomostowego

Załącznik 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 12 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 13 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 14 Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 15 Aneks do umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik 16 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik 17 Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik 18 oświadczenie dot. podatku VAT

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji Moja firma Moj sukces

Formularz-rekrutacyjny

Załacznik-2-Oświadczenie-kwalifikowalnosci-kandydata

Załacznik 3 – Karta oceny formalnej

Załącznik 4 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika

Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik 7 -Karta oceny rozmowy

Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych

 Możesz zmodyfikować pliki PDF poprzez:

EDYTOR PDF1
EDYTOR PDF2