Kształcenie komputerowe i językowe osób pracujących z terenów rewitalizowanych

Fundusze europejskie Program Regionalny