Kontakt

Zgłoszenia do projektu w siedzibie

Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji

41-902 Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 810 10 95

e-mail: projekt@bari.bytom.pl