Dokumenty do pobrania

Zgłoszenia do projektu przyjmuje biuro Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 810 10 97

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 Karta Oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 Wzór umowy uczestnictwa

Załącznik nr 5 Kwestionariusz Oceny Motywacji

 

 Możesz zmodyfikować pliki PDF poprzez:

EDYTOR PDF1
EDYTOR PDF2