Dokumenty do pobrania

Lista terenów rewitalizowanych – ODNOŚNIK

 

 Możesz zmodyfikować pliki PDF poprzez:

EDYTOR PDF1
EDYTOR PDF2 

 

Regulamin rekrutacji do projektu Aktywizacja Bytomskiej Przedsiebiorczosci

Załacznik 1 – Formularz rekrutacyjny

Załacznik 2 – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata 

Załacznik 3 – Karta oceny formalnej 

Załacznik 4 – Karta oceny merytorycznej

Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika

Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia 

Załącznik 7 -Karta oceny rozmowy

Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych

Załącznik 9 – Oświadczenie kandydata RODO