Zaktualizowane na dzień 20.10.2020 r. Warunki Przetargu pisemnego nieograniczonego