Ogłoszenia

19 maja 2021r.

 

Uwaga zmiana numeru telefonu!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 19.05.2021 r. uległ zmianie numer telefonu biura obsługi projektów. Nowy numer telefonu to 516 808 986.

Pozostałe telefony kontaktowe:
533-226-228 – likwidator Spółki
Tel./fax: (32) 810 10 97 – biuro Spółki

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.plzarzad@bari.bytom.pl

 

 

30 marca 2021r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji przedłuża do odwołania ograniczenie kontaktu bezpośredniego petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

 

Telefony kontaktowe:

799-044-975 oraz 799-044-974 – obsługa projektów
533-226-228 – likwidator Spółki

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.plzarzad@bari.bytom.pl

 

27 stycznia 2021r.

 

Likwidator oferuje do sprzedaży ruchomości stanowiące własność Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z oo. w likwidacji.

Przedmiotowe ruchomości stanowią własność Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w likwidacji i znajdują się w siedzibie Spółki. Wszelkich informacji odnośnie warunków zakupu oraz możliwości obejrzenia ruchomości udziela: Likwidator
Przemysław Wrona, tel. 533 226 228, adres e-mail: zarzad@bari.bytom.pl

Sprzedaż nastąpi na podstawie zawartej umowy. Podane ceny są cenami brutto.

 Szczegóły oferty w załączeniu:

Zestawienie ruchomości

 

 

7 stycznia 2021r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI BYTOMSKIEJ AGENCJI ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI (dalej: BARI lub Spółka)

W dn. 05 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
w likwidacji znajdującej się przy ul. Rynek 19, 41-902 Bytom nastąpiło otwarcie ofert
w postępowaniu na sprzedaż ruchomości Spółki.

.

W wyniku ww. postępowania, Komisja przetargowa wybrała nabywców ruchomości:

Samochód osobowy Fiat Fioriono Qubo 08-16 – osoba fizyczna;

BARI 49/2019 Krzesło obrotowe – 1szt – osoba fizyczna;

BARI 65/2019 Szafka pod biurko – 1szt  – osoba fizyczna;

BARI 74/2019 Biurko 1szt – osoba fizyczna;

BARI 61/2019 szafka pod biurko – 1szt – osoba fizyczna;

BARI 66/2019 szafka pod biurko – 1szt – osoba fizyczna;

BARI 69/2019 biurko – 1szt – osoba fizyczna;

BARI 73/2019 biurko – 1szt – osoba fizyczna;

BARI 35/2019 – Komputer HP Pro One HP TC-Q024-24//myszka HP MOMKUO klawiatura KBAH21 – 1szt – osoba fizyczna

Postępowanie zostało zamknięte w dn. 07.01.2021 r.

Postępowanie ruchomości

 

21 grudnia 2020r.

Likwidator Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości (tj. mebli, samochodu i sprzętu elektronicznego) w trybie i na zasadach opisanych w treści zaproszeń – zaktualizowane na dzień 21.12.2020r.

Regulamin sprzedaży ruchomości

Zaproszenie samochód

Zapytanie meble aktualizacja

Zaproszenie sprzęt elektroniczny aktualizacja

 

21 grudnia 2020r.

Likwidator Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości (tj. mebli, samochodu i sprzętu elektronicznego) w trybie i na zasadach opisanych w treści zaproszeń.

 

Regulamin sprzedaży ruchomości

Zaproszenie sprzęt elektroniczny

Zaproszenie samochód

Zaproszenie meble

 

24 listopada 2020r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. ARKI BOŻKA 15a

stanowiącej własność  Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji (dalej: BARI lub Spółka)

W dn. 23 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie w siedzibie Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji znajdującej się przy ul. Rynek 19, 41-902 Bytom nastąpiło otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, składającej
się z działek o nr. 1997/137 oraz 1999/137 o łącznej powierzchni 0.23454 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą numer KA1Y/00039214/8.

W wyniku ww. przetargu, Komisja przetargowa wybrała nabywcę nieruchomości, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Tąpkowicach.

Przetarg został zamknięty w dn. 23.11.2020 r.

Ogłoszenie nieruchomośc przy ulicy Arki Bożka 15a

 

 

24 listopada 2020r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. SZYMAŁY 122B

stanowiącej własność  Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji (dalej: BARI lub Spółka)

W dn. 20 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie w siedzibie Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji znajdującej się przy ul. Rynek 19, 41-902 Bytom nastąpiło otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Szymały 122b, składającej się z działek o numerach 2465/7, 2467/7, 2469/7,2470/7, 2463/7, 5299/7 oraz 5300/7 o łącznej powierzchni 0,3065 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą numer KA1Y/00031156/7.

W wyniku ww. przetargu, Komisja przetargowa wybrała nabywcę nieruchomości, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Tąpkowicach.

Przetarg został zamknięty w dn. 20.11.2020 r.

Ogłoszenie nieruchomość przy ulicy Szymały 122b

 

20 października 2020r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SZYMAŁY 122B W BYTOMIU NALEŻĄCEJ DO BYTOMSKIEJ AGENCJI ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI

Na podstawie § 9 ust. 1 Warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szymały 122b w Bytomiu należącej do Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji z dn. 19 października 2020 r., niniejszym wskazuje się, że Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szymały 122b z dn. 19 października 2020 r. zmieniają się poprzez dodanie do § 8 ustępu 8. W pozostałym zakresie Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szymały 122b w Bytomiu nie ulegają zmianie.

Zaktualizowane na dzień 20.10.2020 r. Warunki Przetargu pisemnego nieograniczonego

 

20 października 2020r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji przedłuża do odwołania ograniczenie kontaktu bezpośredniego petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.
Tel kontaktowe: 799-044-975 oraz 799-044-974;
Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.plzarzad@bari.bytom.pl

 

19 października 2020r.

BYTOMSKA AGENCJA ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości położonej w województwie śląskim, w miejscowości Bytom przy ul. Arki Bożka 15a, składającej się z działek o numerach 1997/137 oraz 1999/137 o łącznej powierzchni 0,2354 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą numer: KA1Y/00039214/8.
Nieruchomość stanowi własność Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego istnieje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (Uchwała nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom), który zakłada dla niej przeznaczenie: przeznaczenie dominujące: U2 – tereny zabudowy usług publicznych; przeznaczenie dopuszczone: U1 – tereny zabudowy usług komercyjnych; przeznaczenie wskazane: Ue – edukacja (szkoły), Uo – oświata (przedszkola), Uz – służba zdrowia.
Sprzedaż nastąpi w formie przetargu nieograniczonego pisemnego, na podstawie warunków przetargowych.
Każdy zainteresowany kupnem nieruchomości, pod warunkiem wpłaty wadium, może złożyć ofertę pisemną.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 1.351.000,00  zł netto.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji, przy ul. Rynek 19, 41-902 Bytom w terminie do dnia: 19 listopada 2020 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23 listopada 2020 r. o godz. 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 18 listopada 2020 r. wadium w wysokości: 67.550,00 zł.  Wadium należy wnieść na konto:  PKO Bank Polski 36 1020 2368 0000 2602 0417 3431 tytułem: „wadium nieruchomość przy ul. Arki Bożka 15a”.
Informacji o przetargu i jego warunkach oraz o możliwości obejrzenia nieruchomości udziela: Likwidator Przemysław Wrona, tel. 533226228, adres e-mail: zarzad@bari.bytom.pl
Zasady przeprowadzenia przetargu zostały określone w „Warunkach przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Arki Bożka 15a należącej do Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji” z dn. 19 października 2020 r.

 

Ogloszenie o przetargu

Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego  

Informacja RODO

Formularz oferty 

 

19 października 2020r.

BYTOMSKA AGENCJA ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Bytomiu przy ul. Szymały 122b

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni lekarskiej nieruchomości położonej w województwie śląskim, w miejscowości Bytom przy ul. Szymały 122b, składającej się z działek o numerach 2465/7, 2467/7, 2469/7, 2470/7, 2463/7, 5299/7 oraz 5300/7 o łącznej powierzchni 0,3065 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą numer: KA1Y/00031156/7.
Nieruchomość stanowi własność Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr LXVI/851/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 czerwca 2018 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Strzelców Bytomskich i Długą w Bytomiu – etap I ), który zakłada dla niej przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: 2U, 3U, 6U, 7U, 11U – usługi, 2U, 6U, 7U, 11U – usługi oświaty, 7U – parkingi wielopoziomowe, przeznaczenie uzupełniające: 3U – usługi sportu i rekreacji, w tym: terenowe urządzenia i budowle przeznaczone na cele sportu i rekreacji, obiekty i budynki przeznaczone na cele sportu i rekreacji, 2U, 3U, 6U, 7U, 11U – garaże wbudowane, 7U – garaże zbiorowe, 2U, 3U, 6U, 7U, 11U – miejsca postojowe i parkingi terenowe.
Sprzedaż nastąpi w formie przetargu nieograniczonego pisemnego, na podstawie warunków przetargowych.
Każdy zainteresowany kupnem nieruchomości, pod warunkiem wpłaty wadium, może złożyć ofertę pisemną.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 1.413.000,00  zł netto.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji, przy ul. Rynek 19, 41-902 Bytom w terminie do dnia: 19 listopada 2020 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 20 listopada 2020 o godz. 10:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 18 listopada 2020 r. wadium w wysokości: 70.650,00 zł.  Wadium należy wnieść na konto:  PKO Bank Polski 36 1020 2368 0000 2602 0417 3431, tytułem: „Wadium nieruchomość przy ul. Szymały 122b”.
Informacji o przetargu i jego warunkach oraz o możliwości obejrzenia nieruchomości udziela: Likwidator Przemysław Wrona, tel. 533226228, adres e-mail: zarzad@bari.bytom.pl
Zasady przeprowadzenia przetargu zostały określone w „Warunkach przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szymały 122b należącej do Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji” z dn. 19 października 2020 r.

 

Formularz oferty

Informacja RODO

Ogloszenie o przetargu

Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego 

 

4 czerwca 2020r.

Szanowni Państwo,

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o. o. w likwidacji kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie „Opieki biznesowej po założeniu działalności gospodarczej” w ramach projektu „Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”, w ramach konkursu RPSL.07.03.03-24-080G/17, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs.

Usługa polegać będzie na wsparciu pomostowym 46 uczestników projektu w postaci usług opiekuna biznesowego w pierwszych 12 miesiącach  prowadzenia działalności. Będą to usługi w wymiarze średnio 6-7 godzin na uczestnika (w zależności od potrzeb). Dotyczyć będą praktycznych spraw związanych z administracyjno-prawno-finansowymi aspektami prowadzenia działalności oraz doraźnej pomocy ad hoc, jak również pomocy w efektywnym wydatkowaniu i rozliczaniu udzielonego w projekcie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego).

Termin wykonania poszczególnych usług: z pierwszym dniem podpisania umowy.- 30.09.2020r.

Prosimy o oszacowanie stawki za jedną godzinę.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o odpowiedź na powyższe zapytanie o cenę do dnia 08.06.2020r. do godziny 15.00

Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych.

 

Protokół wyboru na Opiekuna biznesowego

 

9 marca 2020r.

Wszystkim swoim Klientom, Partnerom i Współpracownikom życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

 

25 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektów podczas ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii a wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonych przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w  likwidacji informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Rekomendacje dotyczą:

 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Szczegółowe informacje o rekomendacjach dotyczących projektów finansowanych z EFS znajdują się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rekomendacje_antykryzysowe_dla_projektow_efs_031820

Informacje na temat rekomendacji dotyczących wszystkich inwestycji współfinansowanych z UE dostępne są tu: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/koronawirus_zmiany_w_funkcjonowaniu_fe.

 

25 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji przedłuża do 11 kwietnia ograniczenie kontaktu bezpośredniego petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Tel kontaktowe: 799-044-975 oraz 799-044-974;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

13 marca 2020r.

Dostępność siedziby Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji zostaje ograniczona. Praca biura będzie kontynuowana z zachowaniem rygorystycznych reguł bezpieczeństwa.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju oraz w myśl zaleceń instytucji krajowych,                                                                  Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji od dnia 16 marca do 31 marca ogranicza kontakt bezpośredni petentów z pracownikami.                                                            Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni                                                                                                     jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

 

Tel kontaktowy: 799-044-975 oraz 799-044-974 ;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

 

 

 

31.10.2019r.

 

W dniu 31.10.2019 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że otwarcie likwidacji Spółki nie oznacza ustania bytu prawnego Spółki, ani co do zasady nie wpływa na dotychczasowe stosunki prawne. W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką tel. (32) 442 02 70 lub e-mail sekretariat@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl).

 

27 sierpnia 2019r.

Szanowni Państwo,

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o. o.  kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie „Opieki biznesowej po założeniu działalności gospodarczej” w ramach projektu „Moja firma – Mój sukces”, w ramach konkursu RPSL.07.03.03-24-0686/16-00, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny Rynek Pracy DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

Usługa polegać będzie na wsparciu pomostowym 60 uczestników projektu w postaci usług opiekuna biznesowego w pierwszych 12 miesiącach  prowadzenia działalności. Będą to usługi w wymiarze średnio 6-7 godzin na uczestnika (w zależności od potrzeb). Dotyczyć będą praktycznych spraw związanych z administracyjno-prawno-finansowymi aspektami prowadzenia działalności oraz doraźnej pomocy ad hoc, jak również pomocy w efektywnym wydatkowaniu i rozliczaniu udzielonego w projekcie wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego).

Termin wykonania poszczególnych usług: od 01.09.2019r.- 30.04.2020r.

Prosimy o oszacowanie stawki za jedną godzinę.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o odpowiedź na powyższe zapytanie o cenę do dnia 29.08.2019r. do godziny 15.00

Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych.

19.06.2019r.

 

W dniu 21.06.2019r biuro projektu będzię NIECZYNNE.

Zapraszamy do sekretariatu Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

znajdującego się na I piętrze.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

 

7 lutego  2019r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór Doradcy zawodowego w ramach projektu  “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”.

 1. Zamawiający: Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., Rynek 19 41-902 Bytom
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa. W ramach projektu: “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”. Zadaniem ekspertów będzie weryfikacja predyspozycji kandydata w tym osobowościowych , poziomu motywacji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca zawodowy odpowiedzialny będzie w ramach niniejszego zadania za przeprowadzenie procedury wypełnienia zestandaryzowanego formularza oceny, w tym rozmowy kwalifikacyjnej z zastosowaniem metody mierzenia motywacji osiągnięć, oceny predyspozycji (osobowość, motywacja) jak również opracowaniem indywidualnego planu działań w projekcie.

Ocena będzie dokonana w oparciu o gotowe wzory i ustalone kryteria.

Zamawiający nie jest w stanie na tę chwilę precyzyjnie określić ilość osób. Do przeprowadzenia rozmowy będzie minimum 60 osób. Na każdego kandydata przewidziana jest 1 godzina.

Doradca zawodowy musi spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe (wymagane CV),
 2. posiadanie uprawnień do prowadzenia poradnictwa zawodowego,
 3. posiadanie co najmniej 2-letniego udokumentowanego doświadczenia z zakresu prowadzenia poradnictwa zawodowego.

By udokumentować powyższe oferent wraz z ofertą składa również swoje CV potwierdzające stosowne informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do okazania dokumentów zewnętrznych potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.

 1. Termin wykonania zamówienia: luty/marzec br.
 2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

 1. osobiście w siedzibie zamawiającego,
 2. pocztą (jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby zamawiającego),
 3. w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail: k.pajkos@bari.bytom.pl; w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.02.2019 do godziny 16:00 w temacie wiadomości prosimy wpisać: “Rozeznanie cenowe – Członek Komisji Rekrutacyjnej “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”.
 4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany formularz oferty
  2. oświadczenie,
  3. cv

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.
Od kwoty będącej iloczynem zaproponowanej kwoty przez ilość wniosków zamawiający odprowadzi składkę/i ZUS w zależności od sytuacji danej osoby (pełne od osób nie odprowadzających składek w minimalnej wymaganej wysokości).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oswiadczenie

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

 

29 stycznia 2019r.

 

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach  projektu „Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”.

 1. Zamawiający: Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., Rynek 19  41-902 Bytom
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie ekspertów – członków Komisji Rekrutacyjnej, w ramach projektu pn: „Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”. Zadaniem ekspertów będzie ocena wniosków kandydatów na uczestników projektu.

Ocena będzie dokonana w oparciu o gotowe wzory i ustalone kryteria.

Zamawiający nie jest w stanie na tę chwilę precyzyjnie określić ilość Formularzy rekrutacyjnych. Do oceny będzie min. 60 szt. wniosków kandydatów oraz ewentualne odwołania. Na ocenę formularzy będzie maksymalnie 5 dni roboczych oraz 3 dni na odwołania.

Ekspert – członek Komisji Rekrutacyjnej musi spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz
 2. posiadać min. 2 lata doświadczenia w zakresie doradztwa biznesowego
 3. Samodzielne sprawdzenie co najmniej 10 wniosków na otrzymanie dotacji

By udokumentować powyższe oferent wraz z ofertą składa również swoje CV potwierdzające stosowne informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do okazania dokumentów zewnętrznych potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.

 1. Termin wykonania zamówienia: luty/marzec br.
 2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

 1. osobiście w siedzibie zamawiającego,
 2. pocztą (jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby zamawiającego),
 3. w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail: k.pajkos@bari.bytom.pl; w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 01.02.2019 do godziny 16:00 w temacie wiadomości prosimy wpisać: “Rozeznanie cenowe – Członek Komisji Rekrutacyjnej “Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości”.
 4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany formularz oferty
  2. oświadczenie,
  3. cv

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.
Od kwoty będącej iloczynem zaproponowanej kwoty przez ilość wniosków zamawiający odprowadzi składkę/i ZUS w zależności od sytuacji danej osoby (pełne od osób nie odprowadzających składek w minimalnej wymaganej wysokości).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz oferty
 3. Oswiadczenie

 

 

06 kwietnia 2018r.

 

Informujemy o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego – szczegóły w załączeniu.

 

Załącznik:  Unieważnienie rozeznania 06.04.2018

 

 

30 marca 2018r.

Fundusze europejskie Program Regionalny

W ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę” poszukuje się dostawcy na usługę polegającej na zapewnieniu sal szkoleniowych, trenerów prowadzących szkolenia oraz oficerów dotacyjnych na etapie sporządzenia biznesplanu w ramach projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączonym pliku.

Rozeznanie cenowe 29.03.2018

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 -Formularz oferty

Zał. 3 – Oświadczenie

13 lutego 2018r.

 

Fundusze europejskie Program Regionalny

Oświadczenie KR

Formularz ofertowy KR

zaproszenie do składania ofert str 2

zaproszenie do skladania ofert str 1

Protokol z wyboru ofert w postepowaniu w ramach rozeznania rynku na wybor Czlonkow Komisji Rekrutacyjnej

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach  projektu „Masz pomysł – masz firmę”.

 1. Zamawiający: Bytomska Agencja Rozwoju inwestycji Sp. z o.o., Rynek 19  41-902 Bytom
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie ekspertów – członków Komisji Rekrutacyjnej, w ramach projektu pn: „Masz pomysł – masz firmę”. Zadaniem ekspertów będzie ocena wniosków kandydatów na uczestników projektu.

Ocena będzie dokonana w oparciu o gotowe wzory i ustalone kryteria.

Zamawiający nie jest w stanie na tę chwilę precyzyjnie określić ilość Formularzy rekrutacyjnych. Do oceny będzie min. 30 szt. wniosków kandydatów oraz ewentualne odwołania. Na ocenę formularzy będzie maksymalnie 5 dni roboczych oraz 3 dni na odwołania.

Ekspert – członek Komisji Rekrutacyjnej musi spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) oraz
 2. posiadać doświadczenie w zakresie dokonywania oceny biznesplanów, składanych przez różne podmioty przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania (zwrotne lub bezzwrotne), polegające na dokonaniu przez daną osobę oceny co najmniej 20 różnych wniosków/biznesplanów o wartości min. 25 tys. zł każdy w okresie ostatnich 36 miesięcy lub
 3. posiadać doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu wniosków o zewnętrzne źródła finansowania – dotacje, polegające na samodzielnym sporządzeniu co najmniej 20 różnych wniosków dla różnych podmiotów o wartości min. 25 000 zł każdy w okresie ostatnich 36 miesięcy lub
 4. posiadać min. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z powstawaniem nowych firm tj. zdobywaniem zewnętrznych środków na start lub rozwój firm i/lub udzielaniu informacji związanych z powstawaniem nowych firm i konsultowaniem pomysłów na działalność gospodarczą.

By udokumentować powyższe oferent wraz z ofertą składa również swoje CV potwierdzające stosowne informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do okazania dokumentów zewnętrznych potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.

 1. Termin wykonania zamówienia: luty/marzec br.
 2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

 1. osobiście w siedzibie zamawiającego,
 2. pocztą (jako datę wpłynięcia przyjmuje się dzień dostarczenia listu do siedziby zamawiającego),
 3. w wersji elektronicznej w formacie zabezpieczonym przed edycją na e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl; w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.02.2018.
 4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
  1. wypełniony i podpisany formularz oferty
  2. oświadczenie,
  3. cv

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.
Od kwoty będącej iloczynem zaproponowanej kwoty przez ilość wniosków zamawiający odprowadzi składkę/i ZUS w zależności od sytuacji danej osoby (pełne od osób nie odprowadzających składek w minimalnej wymaganej wysokości).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

02 lutego 2018r.

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE ANALIZY ARCHITEKTONICZNEJ

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19/5, 41-902 Bytom NIP 626-301-29-43, REGON: 243284124, nr KRS: 000473025  

ogłasza postępowanie na opracowanie dwuczęściowej analizy:

Część A) Inwentaryzacja stanu istniejącego i analiza potencjalnych zagrożeń obszaru obejmującego swym zasięgiem działki o nr ewidencyjnych 81, 82, 132/80,133/80, zgodnie ze specyfikacją szczegółową zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, o łącznej powierzchni wg (PFU) 37 658,13m2 (3,7658 ha), objętych zadaniami rewitalizacyjnymi zatytułowanymi:

 1. „REWITALIZACJA OBIEKTÓW NA POTRZEBY „CENTRUM INTEGRACJI AKTYWNEJ”, W SKRÓCIE „CIA”, o powierzchni ok. 10 100,00 m2,
 2. „REWITALIZACJI OBIEKTÓW PO BYŁYM ZAKŁADZIE NAPRAWCZYM ZABYTKOWEJ GÓRNOŚLĄSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ”, W SKRÓCIE „GKA”, o powierzchni ok. 27 569,00 m2

Części B) Opracowanie uproszczonej koncepcji urbanistycznej docelowego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejącego i docelowego zagospodarowania sąsiedztwa oraz realiów formalno-prawnych, technicznych i ekonomicznych zgodnie ze specyfikacją szczegółową zawartą w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2018 r. o godzinie 09:45

Szczegóły w załączonej dokumentacji – pobierz tutaj:
1. SIWZ_Inwentaryzacja_koncepcja_urbanistyczna_ZNGKW;
6. umowa na prace analityczne Brzezińska

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu
Rynek 19/5, tel/fax: (32) 442 02 70

e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl

10 lipca 2017r.

 

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Konsorcjum Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19/5, 41-902 Bytom NIP 626-301-29-43, REGON: 243284124, nr KRS: 000473025  (Lider Konsorcjum) i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 NIP: 954-13-00-712 REGON 273073527, KRS: 0000106403 Sąd Rejonowy w Katowicach (Partner)

ogłasza postępowanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przyłączami infrastruktury technicznej”

Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2017 r. o godzinie 09:45

Szczegóły w załączonej dokumentacji – pobierz tutaj:
1. SIWZ_projekt budowlano kosztorysowy hala;
2. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 1
3. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 2
4. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 3
5. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 4
6. Zał_F_Umowa na prace projektowe hala

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu
Rynek 19/5, tel/fax: (32) 442 02 70

e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl