NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe

NHZ – Nowe Horyzonty Zawodowe

Zgłoś się do nas!!

 • zlikwidowano Twoje stanowisko lub miejsce pracy?
 • utraciłeś zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (w okresie nie dłuższym niż
  6 miesięcy)?
 • znajdujesz się w okresie wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy?

Jeśli jesteś mieszkańcem Bytomia, skorzystaj z szansy i zgłoś się do projektu „NHZ-Nowe horyzonty zawodowe” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZKOLENIA ZAWODOWE – NOWE KWALIFIKACJE

 

Otrzymasz pomoc w formie:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem
 • warsztaty „Rozmowa o pracę”
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia, staże zawodowe w zakładach pracy
 • pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji (kursy/szkolenia zawodowe)
 • szkolenie komputerowe

Wypłacamy stypendia szkoleniowe i stażowe, zwracamy koszty dojazdu

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Otrzymasz pomoc w założeniu własnej firmy:

 • otrzymasz dotację w wysokości 25 533,5 zł wraz ze wsparciem pomostowym w wys. 2 100 brutto przez okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia do 12 m-cy (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności)
 • indywidualne sesje poradnictwa zawodowego
 • doradztwo zawodowe przed założeniem działalności gospodarczej
 • pomoc w tworzeniu biznesplanu
 • opieka biznesowa w pierwszych 12 mies. – ok. 6-7 h w formie konsultacji z ekspertami

 

Projekt ten łagodzi skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie i realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

!!! NABÓR TRWA !!!

Nie czekaj!!!

Skontaktuj się z Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19;
Ilość miejsc ograniczona ‼️
☎️ (32) 810-10-97

 

Załączniki do pobrania :

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy_na dotację

Załącznik 2a Oswiadcz. o kwalifikowalnosci Kandydata_Dotacja

Załącznik 3 Minimalny zakres Oświadcz. RODO_KANDYDATA do Projektu_

Załącznik 3a Oświadczenie Kandydata _Zobowiązanie