Kontakt

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
Rynek 19, 41-902 Bytom
Tel./fax: (32) 442 02 70
e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl
www.bari.bytom.pl
 
Radosław Nowakowski
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
Tel.: (32) 442 02 70
r.nowakowski@bari.bytom.pl
 
Dariusz Stankiewicz
Wiceprezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
Tel.: (32) 442 02 70
d.stankiewicz@bari.bytom.pl
 
Biuro otwarte

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
Rynek 19, 41-902 Bytom
Tel./fax: (32) 810 10 95 / 96
e-mail: projekty@bari.bytom.pl
www.bari.bytom.pl