Nieruchomość gruntowa położenie:
Bytom, ul. Zabrzańska 112 (tzw. „Pola Szombierskie”)

Bytom, ul. Zabrzańska 112 (tzw. „Pola Szombierskie”)

Przeznaczenie
Bytom, ul. Zabrzańska 112 (tzw. „Pola Szombierskie”)

Powierzchnia
21,8581 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej

Działka numer:

1092/5, 1244/5, 1651/5, 1681/5, 1683/5, 1765/5, 1764/5, 1768/5, 1767/5, 1766/5 wpisane do ksiąg wieczystych KA1Y/00006105/1, KA1Y/00008850/2, KA1Y/00036845/9, KA1Y/00036846/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel:

Skarb Państwa

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Teren o nieregularnym kształcie, częściowo ogrodzony. Dojazd do nieruchomości dobry, drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie terenu:

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym zachodzi konieczność uzyskania warunków dot. realizacji inwestycji w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług komercyjnych, zabudowy usług publicznych.

Dostępne media:

Podstawowe media znajdują się w rejonie ul. Kosynierów i ul. Zabrzańskiej.

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość leży poza terenem górniczym.

Sposób zbycia nieruchomości:

Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu publicznego.

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl