Nieruchomość gruntowa położenie:
ul. Kędzierzyńska, Bytom

Bytom, ul. Kędzierzyńska

Przeznaczenie
ul. Kędzierzyńska, Bytom

Powierzchnia
1,1203 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej

Działka numer:

2,3, 87/36, 85/41 wpisane do ksiąg wieczystych KA1Y/00060937/8, KA1Y/00006025/6, KA1Y/00006543/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel:

Gmina Bytom

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Nieruchomość atrakcyjnie położona w bliskim sąsiedztwie autostrady A1 (ok. 1 km) oraz przy Obwodnicy Zachodniej miasta.

Przeznaczenie terenu:

Plan zagospodarowania przestrzennego Dworska - Wschód zatwierdzony uchwałą nr XLV/628/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27.04.2009 r. Teren zabudowy usługowej, częściowo teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej.

Dostępne media:

Infrastruktura techniczna: elektryczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna dostępna w ul. Witczaka.

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość położona na terenie górniczym II kategorii.

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl