Nieruchomość gruntowa położenie:
ul. Elektrownia, Bytom

Bytom, ul. Elektrownia i ul. Racjonalizatorów

Przeznaczenie
ul. Elektrownia, Bytom

Powierzchnia
23,27 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Działka numer:

26,7 ha, działki nr.: 26, 771/31, 1080/31, 1074/21, 198/31, 200/31, 201/31, 1067/21, 203/31, 204/31, 1077/21, 1072/32, 1069/32 zapisane w księgach wieczystych KA1Y/00004564/2, KA1Y/00007782/7, KA1Y/00014712/8, KA1Y/00034983/4, KA1Y/00023872/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu

Właściciel:

Gmina Bytom

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o nieregularnym kształcie. Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK88, Obwodnicy Bytomia oraz w odległości ok. 4 km od węzła Bytom autostrady A1.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod: - teren usługowo-produkcyjny (produkcja, wytwórczość, magazyny, hurtownie, usługi rzemiosła i usługi inne, stacje paliw, zieleń urządzona, w tym o funkcjach ochronnych) - teren składowo-produkcyjny (zabudowa magazynowo-składowa w tym handel hurtowy - zieleń urządzona (w tym o funkcjach ochronnych) - teren zieleni urządzonej (place zabaw, terenowe urządzenia sportowe).

Dostępne media:

Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna dostępna w granicach nieruchomości. Sieć gazowa i teletechniczna dostępna w bliskiej odległości od obszaru.

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość znajduje się na terenie górniczym. Na powierzchni terenu występuje duże zróżnicowanie wysokości. Przez nieruchomość przebiega rów otwarty, powierzchniowy.

Sposób zbycia nieruchomości:

Sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze przetargu publicznego.

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl