Nieruchomość gruntowa położenie:
ul. Dworska, Bytom

Bytom, ul. Dworska

Przeznaczenie
ul. Dworska, Bytom

Powierzchnia
15,6370 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Działka numer:

4520/68, 4519/68, 4518/68 wpisane do księgi wieczystej KA1Y/00011243/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel:

Gmina Bytom

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, położona w bliskim sąsiedztwie autostrady A1 oraz jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta DK-11. Teren w niewielkim stopniu zróżnicowany wysokościowo. Na terenie znajduje się kompleks garaży blaszanych i pozostałości po opuszczeniu garaży.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dworska - Wschód, przedmiotowy teren przeznaczony jest pod budowę obiektów usługowych, produkcyjnych oraz składów i magazynów.

Dostępne media:

Infrastruktura techniczna: energetyczna dostępna w ul. Dworskiej, wodociągowa i kanalizacyjna dostępna w ul. Odrzańskiej.

Informacje dodatkowe:

Działki nr 4520/68, 4519/68, 4518/68 znajdują się w obszarze i terenie górniczym Bytom-Centrum I. Prognozowane wpływy osiągną III kategorię.

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl