Bytom, ul. Strzelców Bytomskich

Niezabudowane

Bytom, ul. Strzelców Bytomskich (teren po byłej KWK „Powstańców Śląskich”)


Powierzchnia
17,40 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Bytom, ul. Dworska

Niezabudowane

Bytom, ul. Dworska


Powierzchnia
15,6370 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Bytom, ul. Magdaleny

Niezabudowane

Bytom, ul. Magdaleny


Powierzchnia
15,6370 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Bytom, ul. Elektrownia i ul. Racjonalizatorów

Niezabudowane

Bytom, ul. Elektrownia i ul. Racjonalizatorów


Powierzchnia
23,27 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Bytom, ul. Kędzierzyńska

Niezabudowane

Bytom, ul. Kędzierzyńska


Powierzchnia
1,1203 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej

Bytom, ul. Zabrzańska

Niezabudowane

Bytom, ul. Zabrzańska


Powierzchnia
0,47 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowej, usług publicznych

Bytom, ul. Zabrzańska 112 (tzw. „Pola Szombierskie”)

Niezabudowane

Bytom, ul. Zabrzańska 112 (tzw. „Pola Szombierskie”)


Powierzchnia
21,8581 ha

Przeznaczenie
Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl