Bytomscy Transformersi

BUDUDJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY MIASTA

Projekt “Bytomscy Transformersi – straznicy kapitału społecznego” skierowany jest do osób z grupy  zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym miasta Bytom. Działaniami projektu zostanie objęta grupa 352 osób, w tym 212 kobiet.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu poprzez zastosowanie innowacyjnych kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej w okresie trwania projektu.

Innowacyjna metoda aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem polega na rozwijaniu kompetencji społecznych w oparciu o integrację ze środowiskiem lokalnym (metoda “Pomosty”) oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu beneficjentów. Każdy z uczestników projektu zostanie wyposażony w tablet z dostępem do internetu. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z technikami pozyskiwania informacji z sieci oraz dostępnymi usługami admistracyjnymi.

Realizacja projektu rusza już we wrześniu br i potrwa do kwietnia 2020 r.

opr. ds