“Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”

 

31 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dniem 31.08.2020r. zakończyliśmy realizację projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start” realizowanego przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – konkurs

 

2 lipca 2020r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż wydłużeniu uległ projekt „Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start” stąd zapraszamy uczestników na podpisanie stosownych aneksów lub w momencie rezygnacji z projektu prosimy o dostarczenie oświadczenia o rezygnacji.
Równocześnie prosimy zgodnie z zawartą umową by osoby, które znalazły zatrudnienie a jeszcze nas o tym fakcie nie poinformowały o pilny kontakt w celu przedłożenia kopii umowy zatrudnienia.

W celu umówienia spotkania bądź w przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Tel kontaktowe: 799-044-975 oraz 799-044-974;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

 

25 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji przedłuża do 11 kwietnia ograniczenie kontaktu bezpośredniego petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Tel kontaktowe: 799-044-975 oraz 799-044-974;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

 

25 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektów podczas ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii a wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonych przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w  likwidacji informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Rekomendacje dotyczą:

  • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
  • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
  • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
  • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
  • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Szczegółowe informacje o rekomendacjach dotyczących projektów finansowanych z EFS znajdują się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rekomendacje_antykryzysowe_dla_projektow_efs_031820

Informacje na temat rekomendacji dotyczących wszystkich inwestycji współfinansowanych z UE dostępne są tu: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/koronawirus_zmiany_w_funkcjonowaniu_fe.

 

13 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju oraz w myśl zaleceń instytucji krajowych, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji od dnia 16 marca do 31 marca ogranicza kontakt bezpośredni petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Tel kontaktowy: 799-044-975 oraz 799-044-974 ;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

 

5 marca 2020r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy dla VIII grupy uczestników podstawowe warsztaty kompetencji miękkich dla projektu pn.: “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start”.

 

19 grudnia 2019r.

Informujemy, iż została podpisana umowa na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji spotkań z doradcą zawodowym, spotkań monitorujących zawodowym, sesji z psychologiem, podstawowych warsztatów kompetencji miękkich, profilowanych warsztatów kompetencji miękkich dla projektu pn.: “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start”. RPSL.07.01.03-24-07CA/17.

 

2 grudnia 2019r.

Informujemy, iż realizujemy szkolenie pn.: “Kucharz małej gastronomii” w wymiarze 128 godzin w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

20 listopada 2019r.

Informujemy, iż została podpisana umowa na realizację do Usług Pośrednika Pracy na potrzeby uczestników projektu pn.: “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start”. RPSL.07.01.03-24-07CA/17.

 

18 listopada 2019r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy szkolenie pn.: “Szkolenie ISTQB Poziom Podstawowy” w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

16 listopada 2019r.

Informuje, iż rozpoczęliśmy kurs pn.: “Prawo jazdy kat. B” w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

24 października 2019r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy kurs pn.: ” Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

26 września 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania została omówiona ścieżka form wsparcia przewidziana w projekcie.

 

18 września 2019r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy szkolenie pn.: “E-marketing – kampanie reklamowe, facebook, adwords, seo”  w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

29 sierpnia 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania omówiono dalszą ścieżkę oraz poszczególne etapy realizacji projektu. Ustalono kolejne spotkanie na dzień 26.09.2019r. na godz. 10:00.

 

1 sierpani 2019r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację kursu pn.: ” Kurs – opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

25 lipca 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania omówiono dalszą ścieżkę oraz poszczególne etapy realizacji projektu. Ustalono kolejne spotkanie na dzień 29.08.2019r. na godz. 10:00.

 

4 lipca 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne Lidera oraz Partnera projektu “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start’ dotyczące spraw bieżących oraz realizacji projektu.

 

1 lipca 2019r.

informujemy, iż rozpoczęliśmy szkolenie pn.: “Profesjonalne sprzątanie z obsługą maszyn czyszczących” w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

27 czerwca 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania omówiono dalszą ścieżkę oraz poszczególne etapy realizacji projektu. Ponadto ustalono, Lider będzie na bieżąco informował Partnera o podjęciu przez osoby bezrobotne biorących udział w projekcie o uczestnictwie o szkoleniach bądź stażach.

 

18 czerwca 2019r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy kurs pn.: “Pilarz-drwal, operator pilarki. Pielęgnacja drzew” w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

7 czerwca 2019r.

Informujemy, iż rozpoczęliśmy certyfikowany kurs pn.: “Samodzielny księgowy – kurs weekendowy” w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”.

 

30 maja 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania omówiono dalszą ścieżkę oraz poszczególne etapy realizacji projektu. Ustalono kolejne spotkanie na dzień 27.06.2019r. na godz. 10:00.

 

26 kwietnia 2019r.

Wyniki z wyboru wykonawcy na realizację zapewnienia usługi cateringu na potrzeby organizacji warsztatów dla uczestników projektu w ramach projektu pn.: “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start”. RPSL.07.01.03-24-07CA/17.

BnS_protokół z postepowania catering

 

25 kwietnia 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania omówiono dalszą ścieżkę oraz poszczególne etapy realizacji projektu.

 

28 marca 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania została omówiona ścieżka form wsparcia przewidziana w projekcie.

 

28 lutego 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania omówiono dalszą ścieżkę oraz poszczególne etapy realizacji projektu.

 

24 stycznia 2019r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania została omówiona ścieżka form wsparcia przewidziana w projekcie.

 

19 grudnia 2018r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania potencjalni kandydaci zostali zapoznani z założeniami oraz warunkami uczestnictwa w projekcie. Omówiono również dalszą ścieżkę i poszczególne etapy realizacji projektu.

 

3 grudnia 2018r.

Wyniki z wyboru wykonawcy na realizację usług wsparcia doradczego, motywacyjnego i psychologicznego dla uczestników projektu w ramach projektu pn.: “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na Start”. RPSL.07.01.03-24-07CA/17.

BnS_protokół z wyboru wykonawcy wsparcie

29 listopada 2018r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania została omówiona ścieżka form wsparcia przewidziana w projekcie.

 

25 października 2018r.

Odbyło się spotkanie organizacyjne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu dotyczące rekrutacji w projekcie “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start”. Podczas spotkania zostały omówione m.in. kwestie związane ze  ścieżką form wsparcia przewidzianą w projekcie, kwestie związane z refundacją kosztów opieki na dzieckiem czy zwrotu kosztów dojazdu.

 

Rozpoczynamy realizację projektu!

Projekt “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start” ma na celu wsparcie bezrobotnych i niepracujących mieszkańców Bytomia. Uczestnicy w ramach projektu mogą liczyć na bezpłatne doradztwo, szkolenia i płatne staże – a po przejściu ścieżki doradczo szkoleniowej – na profesjonalne pośrednictwo pracy, którego celem jest uzyskanie, stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2018 od 30 czerwca 2020.

Zapraszamy do udziału.