Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej

Ostatnie wolne działki w Bytomskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

 

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej to specjalnie wyodrębniony obszar inwestycyjny, odpowiadający na zapotrzebowanie inwestorów, skierowana głównie dla sektora MŚP. Kluczowe znaczenie Strefy to wzrost poziomu inwestycji, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, pozytywny wpływ na przedsiębiorczość i kreowanie nowych miejsc pracy.

Priorytetowym celem Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (BSAG) jest aktywizacja gospodarcza gminy. Główną zachętą dla potencjalnych inwestorów są działki inwestycyjne w atrakcyjnej lokalizacji, przygotowane zarówno pod względem geodezyjnym, jak i prawnym.

BSAG gwarantuje zgodność przeznaczenia terenów inwestycyjnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina ze swojej strony proponuje wsparcie prawno-administracyjne, ulgi podatkowe związane z podjęciem inwestycji na trenie Bytomia na zasadach określonych w odrębnych ustawach (zwolnienie z podatku od nieruchomości) oraz atrakcyjne stawki dzierżawy w strefie (od 0,10 zł netto/m2).

BSAG ma na celu ożywienie gospodarcze aktualnie niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych. Powołanie BSAG poza zwiększeniem możliwości zagospodarowania nieużytków przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz nowych form działalności gospodarczych, głównie małych i średnich firm.

Regulamin Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej [ Pobierz ]

Lokalizacja
Ul. Hajdy, Bytom

Powierzchnia
60,342 m2

Przeznaczenie
produkcja, usługi składowania i magazynowania

Masz pytanie?

Radosław Nowakowski
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji Rozwoju
Inwestycji Sp. z o.o.Tel./fax: (32) 442 02 70
r.nowakowski@bari.bytom.pl