Oswiadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis-nie-wypełniony-