Aktywizacja Bytomskiej Przedsiębiorczości

09 maja 2019

Lista rankingowa uczestników – Męźczyzn

Lista rankingowa uczestników – Kobiet

Celem projektu jest wsparcie osób mających zamiar założyć działalność
gospodarczą. Skierowany jest do 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na obszarach
rewitalizowanych miasta Bytomia. W ramach projektu każdy uczestnik
otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu
rozpoczynania i prowadzenia działalności.

POZYSKAJ NAWET do 50 700 ,- BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO ‼️

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkający na terenach
rewitalizowanych powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie
działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych
grup:

• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka);
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W ramach projektu finansowane są:

• bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
wszystkich uczestników;
• wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik 2 – Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata
Załącznik 3 – Karta oceny formalnej
Załącznik 4 – Karta oceny merytorycznej
Załącznik 5 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika
Załącznik 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia
Załącznik 7 – Karta oceny rozmowy
Załącznik 8 – Formularz diagnozy potrzeb szkol.-doradczych
Załącznik 9 – Oświadczenie kandydata RODO
Regulamin rekrutacji do projektu Aktywizacja Bytomskiej Przedsiebiorczosci