Aktualności

15 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji przedłuża do odwołania ograniczenie kontaktu bezpośredniego petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Tel kontaktowe: 799-044-975 oraz 799-044-974;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

9 kwietnia 2020

Wszystkim swoim Klientom, Partnerom i Współpracownikom życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

25 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektów podczas ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii a wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonych przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w  likwidacji informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Rekomendacje dotyczą:

 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Szczegółowe informacje o rekomendacjach dotyczących projektów finansowanych z EFS znajdują się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rekomendacje_antykryzysowe_dla_projektow_efs_031820

Informacje na temat rekomendacji dotyczących wszystkich inwestycji współfinansowanych z UE dostępne są tu: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/koronawirus_zmiany_w_funkcjonowaniu_fe.

25 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji przedłuża do 11 kwietnia ograniczenie kontaktu bezpośredniego petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Tel kontaktowe: 799-044-975 oraz 799-044-974;

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

13 marca 2020

Dostępność siedziby Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji zostaje ograniczona. Praca biura będzie kontynuowana z zachowaniem rygorystycznych reguł bezpieczeństwa.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju oraz w myśl zaleceń instytucji krajowych, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji od dnia 16 marca do 31 marca ogranicza kontakt bezpośredni petentów z pracownikami. Większość spraw prosimy koordynować drogą telefoniczną lub mailową. Obsługa biura pozostaje bez zmian. Kontakt bezpośredni jednak zostanie ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

 

Tel kontaktowy: 799-044-975 oraz 799-044-974

Maile kontaktowe: projekty@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl

 

31.10.2019

 

W dniu 31.10.2019 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że otwarcie likwidacji Spółki nie oznacza ustania bytu prawnego Spółki, ani co do zasady nie wpływa na dotychczasowe stosunki prawne. W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką tel. (32) 442 02 70 lub e-mail sekretariat@bari.bytom.pl, zarzad@bari.bytom.pl).

 

25.09.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

BARI wspiera młodzież

W ramach realizowanego w partnerstwie projektu “Równe szanse”, którego odbiorcami są wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Bytomiu, Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji udostępniła nieodpłatnie Dyrekcji Ośrodka, na czas trwania projektu, sprzęt gospodarstwa domowego: pralkę automatyczną, robota kuchennego, żelazka i deski do prasowania. Wychowankowie Ośrodka będą z pomocą udostępnionego sprzętu doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu domu. Na dalszym etapierealizacji projektu przewidziano naukę gotowania i wypiekania chleba. Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji już zakupiła i wkrótce udostępni specjalistyczny wypiekacz do chleba oraz zestawy garnków. Obok zajęć z prowadzenia domu wychowankowie ośrodka będą skakać na spadochronie, nurkować z akwalungiem, wspinać się w skałkach, uczyć samoobrony, a wszystko po to, aby pokonać wewnętrzne bariery psychospołeczne, uwierzyć we własne siły i zyskać motywację do działania. Udział w projekcie odbywa się za zgodą opiekunów prawnych wychowanków.

 

19.09.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

Bytom rozda 16 milionów dla firm

Już w październiku Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji uruchamia Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych dla bytomskich przedsiębiorców. Co to takiego? To fundusz ponad 16 milionów złotych, współfinansowany ze środków europejskich, w ramach którego bytomscy przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 80% dofinansowania do usług szkoleniowych dla siebie i dla swoich pracowników. W ramach szkoleń można będzie uzyskać niezbędne dla rozwoju firmy kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia. Przedsiębiorcy potrzebujący fachowej rady będą mogli skorzystać z usług doradczych wyspecjalizowanych firm konsultingowych. Zapraszamy do kontaktu w biurze projektu w Bytomiu, Rynek 19, TEL.: 32 442 02 70

23.07.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

Napisali o nas:

http://bytomski.pl/miasto/23214-bytom-znow-daje-kase-na-zalozenie-firmy

Bytom znów daje kasę na założenie firmy

Znów pojawia się okazja, aby zgarnąć środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji rozpoczyna nabór do projektu “Moja firma – mój sukces”. Tym razem mogą się zgłaszać mieszkańcy całej metropolii.

Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30. roku życia. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Subregionu Centralnego województwa śląskiego z następujących powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego oraz z miast: Bytom, Chorzów, Dąborowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Ponadto uczestnicy projektu muszą kwalifikować się do jednej z tych grup: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Natomiast o dotację nie mogą ubiegać się osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

W ramach projektu “Moja firma – mój sukces” można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 500 zł, wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1 400 zł wypłacane miesięcznie przez okres 6 miesięcy i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł miesięcznie przez kolejne 6 miesięcy. W sumie uczestnicy mogą otrzymać nawet 40,5 tys. zł.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 11 lipca i potrwa dwa tygodnie do 26 lipca. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do biura Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji w kamienicy przy Rynku 19. Informacje na temat projektu “Moja firma – mój sukces” można uzyskać w siedzibie BARI oraz na jej stronie internetowej. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

06.07.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

Wzory list sprawdzających dla postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych

Przekazujemy wzory list sprawdzających dla postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Powyższe wzory zostały opracowane przez Rzecznika Funduszy Europejskich w MIiR przy współpracy z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa.

Stosowanie list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może okazać się bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Lista sprawdzająca rozeznanie rynku

Lista sprawdzająca zasada konkurencyjności

01.07.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start

Z dniem 1 lipca rusza kolejny projekt, którego celem jest wsparcie bezrobotnych i niepracujących mieszkańców Bytomia z terenów rewitalizowanych. Uczestnicy projekt “Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie na start” mogą liczyć na bezpłatne doradztwo, szkolenia i płatne staże – a po przejściu ścieżki doradczo szkoleniowej – na profesjonalne pośrednictwo pracy, którego celem jest uzyskanie, stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2018 od 30 czerwca 2020.

Zapraszamy do udziału. Więcej informacji w biurze projektu Rynek 19, lub pod numerem telefonu 32 442 02 70

 

01.06.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

Szkolenia komputerowe i językowe dla pracujących mieszkańców terenów rewitalizowanych Bytomia

Kursy językowe i komputerowe dla pracujących to kolejny, obok szkoleń i dotacji dla bezrobotnych oraz doradztwa dla MŚP, typ wsparcia unijnego kierowanego do mieszkańców Bytomia, które oferuje Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w ramach projektu „Szkolenie komputerowe i językowe dla pracujących mieszkańców terenów rewitalizowanych”.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracujących mieszkańców Bytomia z terenów rewitalizowanych, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje językowe i komputerowe i zaliczają się do jednej z poniższych grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
  z urodzeniem i wychowywaniem dziecka)
 • osoby po 50. roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami

Każdy uczestnik projektu będzie miała możliwość dokonania samodzielnego wyboru tematyki szkolenia, które najlepiej odpowiada na jego indywidualne potrzeby.

W ramach projektu przewidziano:

 • szkolenia językowe (angielski, niemiecki, francuski)
 • szkolenia komputerowe
 • możliwość zdobycia certyfikatu (językowego lub komputerowego), w przypadku już posiadanych umiejętności.

Uczestnicy projektu korzystają z dofinansowania w wysokości 82% do ceny kursu komputerowego lub językowego. W ramach  szkolenia gwarantujemy uzyskanie certyfikatu.

Etapy realizacji projektu

 1. Rekrutacja
 2. Uzyskanie zaświadczenia o zakwalifikowanie na szkolenie.
 3. Zawarcie umowy kształcenia.
 4. Wniesienie wkładu własnego przez Uczestnika projektu.
 5. Realizacja szkolenia.
 6. Uzyskanie zaświadczenia przez Uczestnika projektu o ukończeniu szkolenia.
 7. Przystąpienie Uczestnika projektu do egzaminu certyfikującego.
 8. Rozliczenie wsparcia.

Zgłoszenia do projektu przyjmuje sekretariat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji

41-902 Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 442 02 72

01.05.2018

Fundusze europejskie Program Regionalny

Moja firma – mój sukces

Z dniem 1 maja br., ruszyła realizacja projektu dotacyjnego

W dniu 01 maj 2018 rusza realizacja projektu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i niepracujących zamieszkujących obszar Subregionu Centralnego. Więcej informacji pod numerem telefonu 32 442 02 72 lub w biurze projektu, Bytom, Rynek 19.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Subregionu Centralnego woj. śląskiego w powiatach: będziński, bieruńsko – lędzińskim, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański bądź na terenie miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu finansowane są:

 1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników;
 2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;
 3. wsparcie pomostowe dla wszystkich uczestników;

WARUNKI I PROCEDURY UDZIELENIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością.

21.02.2018

UE

Wytyczne dla praktyków w zakresie unikania podstawowych błędów przy stosowaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFSI

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania inwestycji, a także stanowią nieodłączną część europejskiego wspólnego rynku, reprezentując nie mniej niż 19% unijnego PKB. Po sukcesie pierwszego wydania wytycznych dla praktyków zamówień publicznych, które zostało pobrane ponad 70 tysięcy razy, Komisja Europejska przedstawia wersję uaktualnioną o najnowsze rozwiązania europejskiej legislacji.

 

Publikacja umożliwi pełne wykorzystanie możliwości płynących ze skorygowanych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych z 2014 roku. Celem Komisji Europejskiej jest ograniczenie biurokracji i rozwój internetowych rozwiązań, ułatwiających udział w przetargach niewielkim przedsiębiorstwom, a także dążenie do preferowania firm społecznie odpowiedzialnych i ich innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów.

 

Wytyczne pomogą Ci w zidentyfikowaniu i unikaniu tzw. obszarów potencjalnego ryzyka, które są głównym źródłem popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się przy zarządzaniu europejskimi funduszami.

Stosując wytyczne nie tylko zapewnisz sobie prawidłowe i transparentne działanie, ale również pomożesz podnieść efektywność zamówień publicznych, poziom uczciwej konkurencji oraz jakość inwestycji, na czym skorzystamy wszyscy – od administracji publicznej, poprzez zaangażowane firmy, aż po ostatecznych beneficjentów projektów.

 

“Zamówienia Publiczne – Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych” to:

 • praktyczne porady,
 • szereg dobrych praktyk,
 • rzeczywiste przykłady,
 • wyjaśnienia dla konkretnych tematów,
 • studia przypadków,
 • szablony,
 • przydatne linki,

ale przede wszystkim:

 • opis najczęściej popełnianych błędów wraz z poradami, jak ich unikać.

 

Poradnik zostanie przetłumaczony na wszystkie urzędowe języki UE. Na razie dostępna jest jedynie wersja anglojęzyczna, którą znajdziecie Państwo poniżej lub na stronie www.ec.europa.eu

22.01.2018

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa nieoddanymi w użytkowanie wieczyste oraz będącymi przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe. Dokonuje ponadto inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz. U. poz. 1529).

więcej na  http://kzn.gov.pl/

 

05.10.2017

Fundusze europejskie Program Regionalny

ŚLĄSKIE ROZWIJA TWÓJ BIZNES -PROFESJONALNE WSPARCIE DLA FIRM”

Ruszył Podmiotowy System Finansowania – narzędzie ułatwiające zdobycie dofinansowania na usługi rozwojowe. Od września śląskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą z łatwością uzyskać nawet 80% dotacji na szkolenia dla swoich pracowników.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Można wybrać dowolne szkolenie, kurs lub studia podyplomowe z bogatej oferty Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Usługi są zamieszczane w Bazie przez firmy szkoleniowe, a następnie są na bieżąco sprawdzane i oceniane przez użytkowników. Natomiast administracją Bazy zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Taki system gwarantuje pracodawcom, że wybierają jedną z najlepszych ofert na rynku.W tym momencie Baza obejmuje już prawie 15 tysięcy usług szkoleniowych z całego kraju i spośród niemal wszelkich branż. Jeśli jednak mimo tego nadal nie znajdziesz usługi dla siebie, to wciąż pozostaje szansa na udział w szkoleniu, które spełni Twoje oczekiwania. Jest to możliwe dzięki nowej, wyjątkowej użyteczności oferowanej przez BUR. Usługa szkoleniowa „szyta na miarę” – to możliwość zamieszczenia w systemie ogłoszenia o swoim zapotrzebowaniu szkoleniowym. W odpowiedzi na nią firmy szkoleniowe obecne w BUR przygotują ofertę w pełni dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy firm przynależnych do jednej z poniższych grup:

 • mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniają do 10 pracowników w skali roku, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro),
 • małe przedsiębiorstwa (od 10 do 50 pracowników i obroty nie wyższe niż 10 mln euro na rok),
 • średnie przedsiębiorstwa (poniżej 250 pracowników i obroty na poziomie max 50 mln euro w ciągu roku),
 • osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą.

Ile może wynieść wsparcie?

Do 80% wartości usługi rozwojowej otrzymają mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe mogą liczyć na sfinansowanie do 70% wartości szkolenia, natomiast wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich wynosi max 50% wartości usługi.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą jednak zwiększyć poziom dofinansowania nawet do 80%, o ile spełniają warunki dodatkowe, takie jak: działalność w branży istotnej dla regionu, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach lub w wieku 50+.Podziałem środków na dofinansowanie usług rozwojowych zajmują się w województwie śląskim wybrani przez Wojewódzki Urząd Pracy operatorzy Podmiotowego Systemu Finansowania. Operatorzy to organizacje, których rolą jest całościowa obsługa wsparcia – od przyjęcia wniosku aż do rozliczenia dofinansowania. Można również liczyć na ich pomoc w wypełnieniu wniosku (dokumentacja aplikacyjna została ograniczona do niezbędnego minimum).

Są to:

 1. Fundusz Górnośląski S.A.
 2. Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Piotr Kurnicki Sp.k.
 3. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 4. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
 5. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 6. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Wszyscy operatorzy łącznie dysponują do rozdzielenia kwotą ponad 425 milionów złotych! Dzięki tym środkom do 2023 roku w ramach PSF planuje się wesprzeć 53 tysiące pracowników oraz 12 tysięcy firm z województwa śląskiego.Więcej informacji na stronie: Śląskie Rozwija Twój BiznesŹródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

02.10.2017

Fundusze europejskie Program Regionalny

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU “MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ”

W dniu 29 września br., Zarząd Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na realizację projektu “Masz pomysł – masz firmę”, w ramach którego mieszkańcy naszego miasta planujący rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą liczyć na dofinansowanie ze środków europejskich.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy Bytomia powyżej 30 roku życia, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu finansowane są:

 1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników;
 2. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla wszystkich uczestników;
 3. wsparcie pomostowe dla wszystkich uczestników;

WARUNKI I PROCEDURY UDZIELENIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ:

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma za zadanie nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia firmy;

c) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile:

 • realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga oraz
 • uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

f) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

g) W przypadku wniosku uczestnika o przedłużenie finansowego wsparcia pomostowego do 12 mies., projektodawca jest zobowiązany zweryfikować poziom otrzymanej pomocy de minimis przez firmę uczestnika w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP);

h) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IP w wytycznych;

i) finansowe wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością;

Zgłoszenia do projektu przyjmuje sekretariat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Bytom, Rynek 19, tel.: (32) 442 02 70

25 września 2017

Fundusze europejskie Program Regionalny

LAWA w Bytomiu

W dniu 28 września br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbędzie się trzecie spotkanie dla instytucji i jednostek miejskich, które zamierzają aplikować o środki unijne w ramach OSI. Tym razem omówione zostaną praktyczne aspekty pracy z elektroniczną platformą  przygotowania i składania wniosków aplikacyjnych LSI. Szkolenie jest kolejnym wydarzeniem w ramach inicjatywy LAWA, wspólnego przedsięwzięcia Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, Biura Związku Subregionu Centralnego, Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji oraz Zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+. Celem inicjatywy jest podniesienie jakości działań w ramach OSI.

Równolegle do działań szkoleniowych uruchomiono program konsultacji indywidualnych. Projektodawcy z Bytomia mogą za jego pośrednictwem spotkać się z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL celem omówienia wątpliwości dotyczących szczegółowych rozwiązań w zakresie programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych. Po serii spotkań warsztatowych (sierpień i wrzesień br.), których celem było ugruntowanie wiedzy o możliwych rodzajach wsparcia oraz prezentacja dobrych praktyk w przedmiotowym obszarze, etap konsultacji indywidualnych jest kolejną odsłoną dobrej współpracy bytomskich instytucji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Taka forma spotkań sprzyja rozwijaniu i dopracowywaniu koncepcji projektów, a także rozstrzyganiu wątpliwości projektodawców dotyczących szczegółowych rozwiązań. Cały proces wsparcia merytorycznego bytomskich projektodawców, prowadzony jako wspólne przedsięwzięcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, Biura Związku Subregionu Centralnego, Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji oraz Zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ spotyka się z wysoką oceną odbiorców, co znajduje potwierdzenie w ankietach.Konsultacje są dla projektodawców istotnym wsparciem. Przyczyniają się do wzrostu jakości opracowywanych wniosków, ich wyższej zgodności z dokumentami programowymi oraz są okazją do generowania nowych koncepcji i tworzenia założeń nowych projektów. Bieżąca edycja konsultacji potrwa do końca października br.

26 września 2017

Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w III edycji projektu stypendialnego dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem Projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez przyznanie stypendiów naukowych w wysokości 500zł miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: od 25 września  do 27 października 2017 r.

Więcej informacji dostępnych jest w załączonej prezentacji oraz na stronie internetowej projektu: www.efs-stypendia.slaskie.pl

 

11 września 2017

OŚWIADCZENIE

Z przykrością informujemy, że zarówno w publikacji „TVN Uwaga”, która ukazała się 27 lipca br., jak i w publikacji Superwizjer TVN 24 z 9 i 12 września br., przedstawiono nieprawdziwe informacje dotyczące spółki Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji oraz jednego z Członków Zarządu Spółki. Umowa dotycząca rekultywacji i makroniwelacji działek numer 490/44; 495/44; 496/44 została zawarta w maju 2015 przez Prezesa Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Michała Dąbrowskiego. Umowa była następstwem zawartej umowy z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na ww. zakres prac i została skutecznie wypowiedziana przez obecny Zarząd w listopadzie 2016 roku. W związku z powyższym oświadczamy, że materiał przedstawiony w ww. reportażach w żadnym stopniu nie dotyczy działek numer 490/44; 495/44; 496/44, które były objęte przedmiotową umową.

Informujemy, że w terminie przewidzianym prawem prasowym Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji złoży żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez stację TVN na temat Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji i jednego z Członków Zarządu, jako spółki zarządzającej przedstawionym w reportażu terenem.

Zarząd Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

24 sierpnia 2017

Miliony na edukację

Dzięki współpracy Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu Miasto otrzymało 3,7 mln złotych unijnego dofinansowania na program poprawy efektywności kształcenia ogólnego w bytomskich podstawówkach. “Inwestycje to nie tylko duże przedsięwzięcia przemysłowe. Dla nas inwestycją jest również dotacja na wyposażenie szkół i zajęcia dodatkowe dla uczniów. Inwestycją o tyle ważną, że dotyczącą przyszłości naszego miasta” – mówi Dariusz Stankiewicz, który współtworzył założenia projektu oraz przyczynił się do jego urzeczywistnienia.

W projekcie realizowanym od września tego roku do maja 2019 udział weźmie 14 szkół podstawowych z Bytomia, w których wprowadzone zostaną innowacyjne metody kształtujące tzw. kompetencje kluczowe, czyli: umiejętność porozumiewania się w językach obcych i języku ojczystym, umiejętność uczenia się, pracy zespołowej, przedsiębiorczości i znajomość technik informacyjnych.

Projekt obejmie w sumie 14 szkół podstawowych, 158 nauczycieli oraz 1119 uczniów. Chęć udziału w projekcie zgłosiły Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5, 21, 23, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 51 i 54.

W czasie nauki nacisk zostanie położony na pobudzanie kreatywności uczniów i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Szkoła stanie się miejscem, gdzie zadawanie pytań będzie odbierane jako ciekawość otaczającego świata i będzie stanowić punkt wyjścia do dalszego prowadzenia zajęć.

Skoryguje się funkcja nauczyciela w szkole. Nauczyciel zamiast wykładowcy będzie trenerem wspomagającym uczniów w procesie kształcenia, a nie wyręczającym w pozyskiwaniu wiedzy – jak ma to miejsce obecnie.

Z pieniędzy unijnych szkoły zostaną wyposażone w pracownie przyrodniczo-matematyczne.

Całkowita wartość projektu przekracza kwotę 4 mln zł.

24 sierpnia 2017

Rozstrzygnięto postępowanie

Zarząd Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji informuje, że rozstrzygnięte zostało postępowanie mające na celu wyłonienie pracowni projektowej, która wykona dokumentację do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przyłączami infrastruktury technicznej”.

Projekt będzie realizowała firma FS Projekt Sp. z o.o. z Lędzin.

Żadna z bytomskich pracowni projektowych nie przystąpiła do postępowania konkursowego.

11 sierpnia 2017

Fundusze europejskie Program Regionalny

LAWA w Bytomiu

W dniu 10 sierpnia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu odbyło się drugie spotkanie dla instytucji i jednostek miejskich, które zamierzają aplikować o środki unijne w w ramach OSI. Tym razem dyskutowano o praktycznych aspektach przygotowania i późniejszej realizacji projektu. Szkolenie było kolejnym wydarzeniem w ramach inicjatywy LAWA, wspólnego przedsięwzięcia Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, Biura Związku Subregionu Centralnego, Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji oraz Zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+. Celem inicjatywy jest podniesienie jakości działań w ramach OSI.
Na spotkaniu pani Anna Kalinowska z Biura Związku Subregionu Centralnego zaprezentowała dobre praktyki nowej perspektywy EFS – na przykładzie wybranych do realizacji wniosków. W drugiej części spotkania, które tym razem miało bardziej warsztatowy charakter uczestnicy mieli okazję zapoznać się z technikami organizacji i realizacji zadań w projekcie. Pani Anna Kalinowska podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z oceny projektów wskazując na rozwiązania, które pomagają osiągnąć cele i wskaźniki przedsięwzięcia. Kolejne spotkanie w ramach inicjatywy przewidziano na połowę września br..

01 sierpnia 2017

Fundusze europejskie Program Regionalny

LAWA w Bytomiu

Już w najbliższy czwartek 3 sierpnia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu odbędzie się szkolenie dla instytucji i jednostek miejskich, które zamierzają aplikować o środki unijne w w ramach OSI. Spotkanie jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, Biura Związku Subregionu Centralnego, Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji oraz Zespołu ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+. Szkolenie odbywa się w ramach inicjatywy LAWA (Letnia Akademia Wniosków Aplikacyjnych), której celem jest podniesienie jakości działań w ramach OSI.
Na spotkaniu pani Anna Kalinowska z Biura Związku Subregionu Centralnego przedstawi dobre praktyki nowej perspektywy EFS – na przykładzie wybranych do realizacji wniosków. W dalszej części pani Maria Krzystolik-Miketa z  Referat Wsparcia Projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego omówi praktyczne aspekty aplikowania o fundusze w ramach poddziałania 9.1.3 i 9.2.3, czyli powie o czym warto wiedzieć przygotowując wniosek aplikacyjny, na co zwracają uwagę osoby oceniające, jakich błędów unikać i o czym bezwzględnie należy pamiętać.

 

31 lipca 2017

BARI Z NAJWYŻSZĄ LICZBĄ PUNKTÓW! KOLEJNY PROJEKT UNIJNY ZDOBYTY!

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji pozyskała kolejne pieniądze unijne. Tym razem jest to kwota ponad 900 tysięcy złotych na pomaganie osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Projekt nazywa się “Droga do aktywności zawodowej”, a dodatkową satysfakcję daje fakt, że projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów wśród 34 ocenianych, z których jedynie sześć otrzyma dofinansowanie (info w pliku pdf: http://www.subregioncentralny.pl/materialy/info/pliki/386.pdf)
Czy możesz skorzystać? Tak! Pod warunkiem, że masz już 30 lat; jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i jak w tytule projektu chcesz wkroczyć na ścieżkę kariery do aktywności zawodowej!
Co możesz zyskać?  Bardzo wiele: fachowe doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe dostosowane do Twoich potrzeb i bilety na przejazd; Jeśli masz dzieci lub opiekujesz się osobą niesamodzielną na czas zajęć zapewnimy opiekę. Korzyści jest znacznie więcej, a sam udział w projekcie może stać się dla Ciebie niezapomniana przygodą, podróżą do nowego świata!
Przyjdź już dziś zanim będzie za późno  🙂  bo liczba miejsc ograniczona.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem BARI.

28 lipca 2017

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi składowania na terenie miasta Bytomia w rejonie ulic Magdaleny/Strzelców Bytomskich odpadów zamieszczonymi w reportażu TVN Uwaga z dnia 27.07.2017 r., Zarząd Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu oświadcza, że umowa o przeprowadzenie makroniwelacji wskazanych terenów, zawarta w dniu 05 maja 2015 r. z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Bytomiu będącym właścicielem wyżej wskazanego terenu, została skutecznie wypowiedziana przez BARI sp. z o.o. i na skutek upływu terminu wypowiedzenia wygasła z dniem 28 lutego 2017 r.. 
Od tego też czasu w/w  teren nie znajduje się w dyspozycji Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu z wyłączeniem trwających obecnie czynności odbiorowych, polegających na wykonaniu i uformowaniu skarp, wykonaniu odwiertów kontrolnych w miejscach wskazanych przez właściciela terenu – Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bytomiu oraz dokonaniu obmiarów geodezyjnych nawiezionego nakładu.
Charakter aktualnie trwających czynności odbiorowych nie pozwalał na ich przeprowadzenie w okresie zimowo-wiosennym. 
Prace przeprowadzane w ramach umowy przez wykonawcę nadzorowane były przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bytomiu, właściwe wydziały Urzędu Miasta w Bytomiu oraz instytucje zewnętrzne. Wszelkie przeprowadzane sprawdzenia i kontrole nie wykazały nigdy żadnych nieprawidłowości, a dostarczane zleceniodawcy karty odpadów wykazywały zgodność z kodem nakładów wskazanych w pozwoleniu wydanym dla wykonawcy przez Urząd Marszałkowski.

13.07.2017

Fundusz Górnośląski

Fundusz wspiera firmy

Fundusz Górnośląski wygrał konkursu na realizację projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w woj. śląskim” i został największym w regionie operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania z budżetem w wysokości 180 mln zł. Środki te przeznaczone są na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą je wykorzystać na szkolenia i kursy dla swoich pracowników, ale też na doradztwo zawodowe, czy studia podyplomowe. Dofinansowanie może wynieść nawet do 100 tys. zł dla jednego przedsiębiorstwa. Warto skorzystać!

28.06.2017

BARI ZDOBYWA UNIJNE PIENIĄDZE!

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji pozyskała blisko dwa miliony złotych unijnych pieniędzy na wspieranie nowych, bytomskich przedsiębiorców. Projekt nazywa się “Masz pomysł – masz firmę”, a jego realizacja rusza już w poniedziałek!
Czy możesz skorzystać? Tak! Pod warunkiem, że masz już 30 lat; jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo i jak w tytule projektu masz pomysł na własną firmę!
Co możesz zyskać?  Bardzo wiele: fachowe doradztwo i szkolenie; pomoc oficera dotacyjnego w wypełnieniu biznes planu i dotację w wysokości ok. 23 tyś. złotych!!!!! Zależy nam bardzo żeby Ci się udało, więc otrzymasz jeszcze miesięczne wynagrodzenie (ok. 1000+) po otworzeniu własnej firmy, nawet przez okres 12 miesięcy!
Pakiet korzyści na jednego uczestnika sięga kwoty 50 tysięcy złotych! Przyjdź zanim będzie za późno  🙂  bo liczba miejsc ograniczona.

06.06.2017

Ministerstwo Rozwoju

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Ministerstwo Rozwoju przedstawia możliwości dotyczące wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Finansowanie pochodzące z tego źródła w dużym stopniu odpowiada potrzebom projektów inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach EFIS istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. EFIS oferuje różnorodne formy wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak: gwarancje, kredyty, pożyczki, wykup udziałów. EFIS nie oferuje dotacji. Jego celem jest zapewnienie kapitału dla ryzykownych przedsięwzięć, w założeniu na lepszych warunkach niż rynkowe.

Finansowanie z EFIS udzielane jest na realizację różnorodnych celów inwestycyjnych, w tym m.in.: rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, rozwój i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, badania, rozwój i innowacje, rozwój sektora energetycznego, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska i oszczędności zasobów naturalnych.

Wsparcia dla dużych projektów inwestycyjnych udzielane jest bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwalifikują się inwestycje (lub programy inwestycyjne) o wartości powyżej 25 mln EUR oraz projekty o mniejszej wartości – gdy są to projekty innowacyjne. O wsparcie mogą się ubiegać projekty, które są gospodarczo rentowne, zgodne ze strategiami UE i są technicznie wykonalne. Wkład finansowy EBI wynosi maksymalnie 50% całkowitych kosztów inwestycyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl

 

30.05.2017

Fundusze europejskie Program Regionalny

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków RPO WSL 2014-2020 na rok 2017

Zarząd Województwa Śląskiego 23 maja br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oto wykaz zmian w dokumencie:

Dodano nowe nabory w ramach poniższych działań/poddziałań:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Północny,
 • Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny,
 • Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni,
 • Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny,
 • Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny.

Przyśpieszono terminy ogłoszenia naborów dla poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT,
 • Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy.

Zwiększono alokację naborów w ramach poniższych poddziałań:

 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny
 • Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni

Harmonogram naborów maj 2017PDF

 

22 maja 2017

BARI w Żytomierzu

BARI w Żytomierzu

Delegacja miasta Bytomia, na czele z Zastępcą Prezydenta Robertem Dederko i bytomskim działaczem społecznym na rzecz współpracy z Ukrainą Zygmuntem Wilkiem, wzięła udział w organizowanych w Żytomierzu na Ukrainie Dniach Europy. Obok delegacji polskiej z Bytomia i Płocka do Żytomierza przybyli również przedstawiciele miast partnerskich z Bułgarii, Gruzji i Słowenii. W uroczystym koncercie na miejscowym majdanie im. Sergieja Korolowa obok artystów z Ukrainy udział wzięli soliści Opery Śląskiej z Bytomia: Juliusz Ursyn Niemcewicz, Renata Dobosz i pochodząca z Ukrainy Swietłana Kaliniczenko.

“Pobyt w Żytomierzu na święcie Europy jest dla nas kolejną okazją do rozmów o współpracy gospodarczej między naszymi miastami. Obok spotkań na najwyższym szczeblu z Merem Żytomierza Siergiejem Suhomlinem odbyliśmy również spotkania robocze z pracownikami tutejszego Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnymi za współpracę gospodarcza i politykę inwestycyjną miasta. Spotkaliśmy się również z radnymi miejskimi, którym przedstawiliśmy nasza ofertę inwestycyjną podkreślając, że Bytom może stać się dla Żytomierza i całego obwodu żytomierskiego gospodarczą bramą do Unii Europejskiej” – mówił Dariusz Stankiewicz Wiceprezes Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji w rozmowie z reporterem lokalnej prasy.

W ramach obchodów Dni Europy w Żytomierzu odsłonięto tablicę pamiątkowa poświęconą tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, który cieszy się tu wysokim uznaniem za wysiłki na rzecz pojednania między naszymi narodami.

(źródło gazeta “Słowo Polskie)

 

12 maja 2017

Samorządowcy z Ukrainy odwiedzili Bytom

Samorządowcy z Ukrainy w Bytomiu

Członkowie administracji państwowej i samorządowej z Ukrainy odwiedzili Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji. Goście byli zainteresowani zakresem działalności Agencji, zakresem jej współpracy ze strukturami miejskimi oraz formułą działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Pytali o rewitalizację i kwestie społeczne, min. in. metody walki z ubóstwem oraz bezrobociem. Przedstawiciele BARI odpowiadali również na pytania dotyczące przedsiębiorczości. Mówili skąd i jak pozyskuje się w Bytomiu pieniądze na własny biznes oraz przedstawili obowiązujące w naszym mieście ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców.

Wizyta była jednym z elementów projektu Ministerstwa Rozwoju „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, w ramach którego ministerstwo powołało zespół doradców pomagających przedsiębiorcom na Ukrainie rozwijać biznes. Tworzą go  przedstawiciele: Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Kieleckiego Parku Technologicznego, a także kilku polskich miast, w tym Bytomia.

„Misja gospodarcza” zaczęła się już w ubiegłym roku. Polscy doradcy jesienią 2016 odwiedzali ukraińskie miasta, uczestniczyli w seminariach gospodarczych. W kwietniu 2017 r. zaproponowali Ukraińcom m.in. utworzenie Regionalnych Centrów Wspierania Przedsiębiorczości. Miałyby one za zadanie wziąć na siebie kontakty pomiędzy urzędnikami i przedsiębiorcami, prowadzić doradztwo konsultingowe, szkolenia dla przedsiębiorców oraz pozyskiwać pieniądze z zagranicznych programów pomocowych.

W ramach delegacji w Polsce ukraińska delegacja wzięła udział również w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który do piątku, 12 maja, potrwa w Katowicach.

(w notce wykorzystano materiał http://www.bytom.pl/ukrainscy-przedsiebiorcy-w-bytomiu)

 

8 maja 2017

Flaga Polski i Ukrainy

Delegacja z Ukrainy w Bytomiu

Po ubiegłorocznych wizytach ukraińskich delegacji, które przyjechały do Bytomia, by przyjrzeć się polskiemu systemowi edukacji, czas na gospodarkę. W środę /10 maja/, delegacja członków administracji rządowej i samorządowej Ukrainy będzie gościć w Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji oraz Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przypomnijmy, że misją zapoczątkowanego w ubiegłym roku przez Ministerstwo Rozwoju Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2016 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”, jest wsparcie naszych wschodnich sąsiadów w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa.

Bytom znalazł się w składzie utworzonego przez polski rząd zespołu, który ma pomóc ukraińskim przedsiębiorcom rozwijać swój biznes na partnerskich zasadach. Podczas zaplanowanej na środę wizyty, delegacja, w której skład wejdą m.in. samorządowcy z Tarnopola, Żytomierza, Lwowa, Winnicy, Białej Cerkwi, Czerkasów czy Czernihowa, spotka się z przedstawicielami m.in. Górnośląskiej Agencji Rozwoju, Funduszu Górnośląskiego oraz Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji.

W rezultacie projektu przeszkolonych zostanie minimum 200 osób – pracowników administracji publicznej centralnej i regionalnej, NGO i przedsiębiorców. Ze względu na specyfikę projektu będą to przede wszystkim eksperci z Polski, ale tam gdzie  będzie to możliwe, angażowani będą także specjaliści ukraińscy.

Autor: AK

(źródło: www.um.bytom.pl)

5 maja 2017

Fundusze europejskie Program Regionalny

EFS-owe śląskie – spotkanie informacyjne w Bytomiu

śląska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) przy współpracy z Wydziałem EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz samorządami z terenu naszego województwa zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „EFS-owe śląskie – szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Tym razem spotkanie odbędzie się w Bytomiu 11 maja br. w godz. 10.00-13.00

Tematyka :

 1. Przybliżenie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
  • Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020
  • Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój
 2. Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020:
  • moduł horyzontalny: prowadzony przez specjalistów sieci PIFE,
  • moduł szczegółowy: prowadzony przez pracowników IZ RPO WSL i IP ZIT RPO WSL
 3. Realizacja projektu i kwalifikowalność wydatków w ramach EFS
 4. Omówienie regulaminu konkursu w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Warunki udziału:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (Link zostanie otwarty w nowym oknie) dostępnego na stronie www.subregioncentralny.pl

 

4 maja 2017

Rada Konsultacyjna

Sprawozdanie Rady Konsultacyjnej przyjęte

W miniony piątek 28 kwietnia br., Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego przyjął sprawozdanie z działalności Rady Konsultacyjnej ds. ZIT za rok 2016. Rada stanowi ciało doradcze Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w procesach związanych z wdrażaniem i ewaluacją Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz służy zapewnieniu pogłębienia włączenia społecznego w realizację niniejszej Strategii. W skład Rady wchodzą przedstawiciele partnerów społecznych, pracodawców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także osoby delegowane przez organy samorządowe pięciu subregionów tworzących Związek Subregionu Centralnego. Przewodniczącym Rady jest Radosław Nowakowski – Prezes Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji. Wśród głównych dokonań Rady w 2016 roku wymienić należy:

 • działania informacyjne w celu angażowania partnerów społecznych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców i innych podmiotów w proces realizacji przedsięwzięć w ramach ZIT, z uwzględnieniem współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zebrane w Planie działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT na 2016 rok; 
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych do konkursów w ramach ZIT;
 • utworzenie bazy kontaktów podmiotów społeczno-gospodarczych (dzięki szerokim kontaktom Członków Rady możliwe było utworzenie tzw. bazy kontaktów zawierającej dane różnego rodzaju podmiotów społeczno-gospodarczych mogących stanowić potencjalnie zainteresowaną grupę wnioskodawców tymi obszarami wsparcia, w których zdiagnozowano przez Biuro Związku Subregionu Centralnego ryzyko niewykorzystania dostępnej alokacji przez Członków Związku i ich jednostki. Baza ta wykorzystywana będzie w 2017 r. do przekazywania przez Biuro Związku Subregionu Centralnego informacji m.in. o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie czy też o organizowanych spotkaniach informacyjnych dedykowanych wybranym poddziałaniom ZIT RPO WSL 2014-2020).

Działania Rady Konsultacyjnej ds. ZIT w 2016 roku zostały pozytywnie ocenione przez Zarząd Związku Subregionu Centralnego.

 

24 kwietnia 2017

Investate Poland

BARI promuje Bytom

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji we współpracy z Wydziałem Strategii i Funduszy Unijnych oraz Referatem Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Bytomiu przygotowała i prowadziła stoisko na targach INVESTATE POLAND 2017, które odbywały się w dniach 21 – 23 kwietnia 2017.

Targi  INVESTATE POLAND 2017  to prestiżowa impreza skierowana do inwestorów nie tylko z Polski ale i całej Europy. Obok miast i gmin z całego kraju, wśród wystawców znalazły się takie instytucje jak: Parki Przemysłowo-Technologiczne, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Agencje Rozwoju Regionalnego, Agencje Nieruchomości Rolnych, Banki, Instytucje Finansowe oraz krajowe i międzynarodowe Izby Przemysłowo-Handlowe. Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania bytomskiej oferty inwestycyjnej.

Miłym akcentem była obecność naszego miasta na stoisku Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku, którego laureatem Bytom był w 2015 roku.

 

https://bari.bytom.pl/wp-content/uploads/2017/04/IMG_0621.jpgModernizacja roku 2015Przebudowa stawu południowego w Parku Miejskim

 

28 marca 2017

Inwestycje z BARI

BARI rozpoczyna inwestycję

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. jako lider konsorcjum z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną rozpoczęła realizację inwestycji, której przedmiotem jest budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym na poprzemysłowych terenach przy ulicy Dąbrowa Miejska, Strzelców Bytomskich. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi rozmowy z odbiorcą inwestycji, co do szczegółowych parametrów hali.
Koszt zakupu działki wyniósł 2,1 mln zł, natomiast koszt realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki cenotwórcze nie przekroczy 7 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknie się więc kwotą ponad 9 milionów złotych. Koszty inwestycji będą współdzielone przez Członków Konsorcjum w równej proporcji po 50 % na każdą ze spółek.

W chwili obecnej Konsorcjum przystępuje do realizacji drugiego etapu inwestycji czyli organizacji przetargu na prace projektowe. Zakończenie inwestycji planuje się w IV kwartale 2018 roku.

Jest to pierwsza sfinalizowana inwestycja na terenie bytomskiej KSSE, która została zrealizowana w ciągu roku od oddania strefy do użytkowania. W chwili obecnej trwają rozmowy z kolejnym inwestorem, zainteresowanym uruchomieniem produkcji w strefie.