Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. powołana została na podstawie uchwały nr XII/156/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 marca 2013 r. oraz na podstawie Aktu Notarialnego nr 6229/2013 z dnia 20.05.2013 r. Aktualnie zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000473025. Spółka działa pod numerem NIP 626 301 29 43 oraz symbolem REGON 243284124.

Głównym celem Spółki jest kreowanie wizerunku Bytomia, jako miejsca, w którym warto inwestować m.in. poprzez współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (wspólna inwestycja w tereny poprzemysłowe) oraz bliźniaczymi podmiotami działającymi w miastach ościennych, jak Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” w Rudzie Śląskiej czy Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji angażuje się w realizację programów regionalnych

Prezes Zarządu Radosław Nowakowski jest przedstawicielem Gminy Bytom w Radzie Konsultacyjnej przy Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, gdzie pełni rolę Przewodniczącego. Zadaniem Rady jest angażowanie instytucji i środowisk w realizację założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, a w szczególności zapewnienie skutecznej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji realizuje inwestycje infrastrukturalne

Jako lider konsorcjum z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną spółka rozpoczęła w grudniu 2016 roku realizację inwestycji, której przedmiotem jest budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym na poprzemysłowych terenach przy ulicy Dąbrowa Miejska, Strzelców Bytomskich. Inwestycja zakłada realizację następujących działań:

  • zakup działki – sfinalizowany 30 grudnia 2016 roku podpisaniem aktu notarialnego;
  • opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (wiosna 2017);
  • realizacja inwestycji w formule deweloperskiej (koniec 2018).

Koszt zakupu działki wyniósł 2,1 mln zł, natomiast koszt realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki cenotwórcze nie przekroczy 7 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknie się kwotą około 9 milionów złotych. Koszty inwestycji będą współdzielone przez Członków Konsorcjum w równej proporcji po 50 % na każdą ze spółek. W chwili obecnej Konsorcjum przystępuje do realizacji drugiego etapu inwestycji  czyli organizacji przetargu na prace projektowe. Zakończenie inwestycji planuje się w IV kwartale 2018 roku. Jest to pierwsza sfinalizowana inwestycja na terenie bytomskiej KSSE, która została zrealizowana w ciągu roku od oddania strefy do użytkowania. W chwili obecnej trwają rozmowy z kolejnym inwestorem, zainteresowanym uruchomieniem produkcji w strefie.

Bytomska Agencja angażuje się w proces rewitalizacji miasta

Zarząd Spółki przygotował założenia ośmiu projektów rewitalizacyjnych, które zostały włączone do pakietu projektów rewitalizacyjnych, stanowiących załącznik do Gminnego Projektu Rewitalizacji (GPR). Prezydent Miasta powierzył Wiceprezesowi BARI, Dariuszowi Stankiewiczowi stanowisko koordynatora ds. wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Bytomia 2020+ (GPR). W zakresie wdrażania GPR 2020+ BARI ściśle współpracuje z Wydziałem Strategii i Funduszy Europejskich – liderem bytomskiej rewitalizacji oraz pozostałymi wydziałami i jednostkami miejskimi zaangażowanymi w ten proces, w tym z Wydziałem Polityki Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, bytomskim MOPR-em, Wydziałami Edukacji, Realizacji Inwestycji i Remontów, Obrotu Nieruchomościami, Ekologii oraz z MZZiGK i Bytomskimi Mieszkaniami.

Siła metropolii

Analizy wskazują, że województwo śląskie to najbardziej atrakcyjny inwestycyjnie region w kraju. Bytom leży w sercu Metropolii Silesia – najbardziej uprzemysłowionego i urbanizowanego regionu w Polsce, o dużym potencjale rynkowym.

Gęsta sieć drogowa

 • Sprawna komunikacja samochodowa, tramwajowa, kolejowa
 • System połączeń komunikacyjnych: autostrada A1, Autostrada A4, Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, Kanał Gliwicki
 • Skrzyżowanie autstrad A1 i A4

Region silny gospodarczo

 • Przez ponad 15 lat działalności KSSE powstało tu 44 tysiące miejsc pracy w ponad 170 podmiotach gospodarczych, które do tej pory zainwestowały 4,5 mld euro
 • Na terenie województwa śląskiego zw 2009 roku działało 171 jednostek badawczo – rozwojowych

Dobrzy klienci, solidni pracownicy

2 miliony mieszkańców – położenie w centrum Aglomeracji Śląskiej 393 osoby/km2 – drugie miejsce w kraju pod względem gęstości zaludnienia 14% – wartość wytwarzanego w regionie produktu krajowego brutto – druga pozycja w kraju 63,8% – udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze mieszkańców Bytomia 180 000– studentów kształci się na 44 uczelniach wyższych

Inwestycja to sztuka

Jak rodzi się kreatywność i innowacja? Dlaczego niektóre miejsca przyciągają wybitne jednostki, które zmieniają otoczenie na lepsze? Tajemnica tkwi w tożsamości miasta, która inspiruje i pobudza do działania.

Twórcza atmosfera Bytomia

Twórcza atmosfera Bytomia pozwala rozwijać się nie tylko licznym artystom i mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom, którzy tutaj realizują swoje projekty. Miasto daje możliwości, z których warto korzystać, szukając biznesowego natchnienia.

Bytom zainspirował już wielu, przykłady można wymieniać bez końca. Pierwszy w Polsce loft – Bolko Loft, nagroda za projekt architektoniczny Hali na Skarpie, nagroda za najlepszą przestrzeń publiczną i koncept handlowy roku dla CH Agora, zwycięstwo 4 bytomskich obiektów w plebiscycie 7 Cudów Śląska: Rynku, Elektrociepłowni Szombierki, neropolii Mater Dolorosas oraz Szybu Krystyna, a także projekty jednej z najbardziej kreatywnych grup architektonicznych w Polsce – Meduza Group mówią same za siebie.

 

Daj się unieść natchnieniu

Odwiedź Bytom i poczuj inspirującą atmosferę miasta! Architektura secesyjna i przemysłowa sprawia, że zwykły spacer uliczkami zabytkowej starówki staje się historyczna podróżą, w czasy, kiedy to rody szlacheckie Donnersmarcków, Tiele-Wincklerów i Schaffgotschów wypracowały swoje fortuny na węglu i stali. Przestrzenie zielone i rozwinięta infrastruktura sportowa pozwalają wypocząć i zregenerować siły, a bogactwo oferty kulturalnej zaspokaja najróżniejsze gusta i pobudza intelektualnie. Stąd już tylko krok do twórczego działania.

O tym, że udana inwestycja to wielka sztuka, wie każdy przedsiębiorca, który osiągnąl sukces. Wizja przy tworzeniu strategii, innowacja w projektowaniu, maestria w planowaniu i skuteczność w działaniu to nieodłączne elementy procesu inwestycyjnego. W Bytomiu biznes i sztuka idąw parze. Daja temu wyraz dziesiątki zrealizowanych projektów, których innowacyjny charakter niejednoktornie zmienia oblicze całej branży

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Stanisław Korman
Prezes Zarządu Bytomskiej Agencji
Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.Tel.: (32) 442 02 70
s.korman@bari.bytom.pl