Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. powołana została na podstawie uchwały nr XII/156/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 marca 2013 r. oraz na podstawie Aktu Notarialnego nr 6229/2013 z dnia 20.05.2013 r. Aktualnie zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000473025. Spółka działa pod numerem NIP 626 301 29 43 oraz symbolem REGON 243284124.

Siła metropolii

Analizy wskazują, że województwo śląskie to najbardziej atrakcyjny inwestycyjnie region w kraju. Bytom leży w sercu Metropolii Silesia – najbardziej uprzemysłowionego i urbanizowanego regionu w Polsce, o dużym potencjale rynkowym.

Gęsta sieć drogowa

  • Sprawna komunikacja samochodowa, tramwajowa, kolejowa
  • System połączeń komunikacyjnych: autostrada A1, Autostrada A4, Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, Kanał Gliwicki
  • Skrzyżowanie autstrad A1 i A4

Region silny gospodarczo

  • Przez ponad 15 lat działalności KSSE powstało tu 44 tysiące miejsc pracy w ponad 170 podmiotach gospodarczych, które do tej pory zainwestowały 4,5 mld euro
  • Na terenie województwa śląskiego zw 2009 roku działało 171 jednostek badawczo – rozwojowych

Dobrzy klienci, solidni pracownicy

2 miliony mieszkańców – położenie w centrum Aglomeracji Śląskiej 393 osoby/km2 – drugie miejsce w kraju pod względem gęstości zaludnienia 14% – wartość wytwarzanego w regionie produktu krajowego brutto – druga pozycja w kraju 63,8% – udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze mieszkańców Bytomia 180 000– studentów kształci się na 44 uczelniach wyższych

Michał Dąbrowski

Masz pytania?

Bytomska Agencja  Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji
Tel.: (32) 810-10-95                                                       (32) 810-10-97 
sekretiariat@bari.bytom.pl
www.bari.bytom.pl