Ogłoszenia

10 lipca 2017

 

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Konsorcjum Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu, Rynek 19/5, 41-902 Bytom NIP 626-301-29-43, REGON: 243284124, nr KRS: 000473025  (Lider Konsorcjum) i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 NIP: 954-13-00-712 REGON 273073527, KRS: 0000106403 Sąd Rejonowy w Katowicach (Partner)

ogłasza postępowanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przyłączami infrastruktury technicznej”

Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2017 r. o godzinie 09:45

Szczegóły w załączonej dokumentacji – pobierz tutaj:
1. SIWZ_projekt budowlano kosztorysowy hala;
2. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 1
3. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 2
4. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 3
5. Zał_E_Opis przedmiotu zamowienia specyfikacja techniczna 4
6. Zał_F_Umowa na prace projektowe hala

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z biurem Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu
Rynek 19/5, tel/fax: (32) 442 02 70

e-mail: sekretariat@bari.bytom.pl